Combo An Khang

825.000

Rượu Đẳng Sâm ( Sâm dây Ngọc Linh) 1
Trà Sâm Ngọc Linh ( Gói) 20
Cafe Sâm Ngọc Linh ( Gói) 10
Combo An Khang

825.000